• Beleid Donker en Licht in Kustgebied

  • BELEID DONKER EN LICHT IN KUSTGEBIED

  • BELEID DONKER EN LICHT IN KUSTGEBIED

  • BELEID DONKER EN LICHT IN KUSTGEBIED

Bewust verlichten

De gemeente Veere streeft naar een goede kwaliteit van de leefomgeving. Het kustgebied is van nature donker. Op sommige plaatsen is licht gewenst. De gemeente ontwikkelde een visie op donker en licht in het kustgebied. Uitgangspunt is: ‘het is donker in dit gebied en verlichten gebeurt bewust‘.

Deze website is het beeldend beleidsplan Donkerbeleid. De teksten zijn gebaseerd op de nota Donkerbeleid zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Veere op 1 februari 2018.

Waarom donker?

Dit beleid gaat over het hele kustgebied inclusief de Natura2000 gebieden De Manteling en Voordelta. Diverse partijen streven hier naar donkerte. Lichtbronnen kunnen het open landschap maar ook flora en fauna verstoren. Inwoners en bezoekers van Zeeland vinden donkerte vaak prettig. Het geeft hen rust en, bij helder weer, zicht op de sterrenhemel.

Waarom donker?

Waarom licht?

Er is tegelijkertijd behoefte aan licht. Bijvoorbeeld strandpaviljoens en strandslaaphuisjes, maar ook vakantieparken en campings hebben licht nodig om hun werk te kunnen doen. Licht om zichtbaar te zijn voor bezoekers, licht voor veiligheid en voor sfeer. Ook enkele landgoederen zijn gelegen in de Manteling. De gemeente vraagt alle partijen om bewust om te gaan met verlichting.

Waarom licht?
Donkerte en sterrenhemel
Prettig gevoel en sfeer
Veiligheid
Energiebesparing en duurzaamheid
Beleid/proces

Donkere en lichte gebieden op de kaart

Veel gebieden zijn nog van nature donker in de Veerse kuststrook. Andere gebieden hebben nu al relatief veel licht, zoals de Boulevards. Een verlicht paviljoen en strandslaaphuisjes op een donker strand noemen we een overgangsgebied. Per categorie verschillende de regels voor verlichting.

Naar Gebiedsindeling

Goed verlichten kan bescheiden met de techniek van tegenwoodig

Techniek verandert met de dag. Nieuwe lampen richten het licht daar waar nodig. Licht kan in de nacht gedimd of uitgeschakeld worden.

Meer over kansrijke technieken

Voorwaarden voor verlichting

Dit beleid staat bescheiden verlichting toe, voor specifieke functies in specifieke gebieden. Er zijn technische voorwaarden specifiek voor duintrappen en duinpaden, verlichting bij strandpaviljoens en slaaphuisjes, en verlichting op hogere masten (bijvoorbeeld bij recreatiebedrijven).

Voorwaarden voor verlichting

Afstemming met belanghebbenden

Er spelen diverse belangen in de kuststrook. De gemeente heeft in aanloop naar dit Donkerbeleid gesproken met ondernemers, grondeigenaren, dorpsraden en andere partijen die een belang hebben bij licht en bij donker. Veel strandpaviljoens hebben daarbovenop input geleverd door mee te doen aan een uitgebreide online enquête.

Diverse partijen hebben ook gebruikgemaakt van de formele mogelijkheid om hun zienswijze schriftelijk in te dienen en toe te lichten tijdens de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Meer over het proces leest u hier.

Bewust verlichten is van belang voor ons allemaal. Doet u mee?

Nieuwsberichten

Commissie RO bespreekt natuuronderzoek

Natuuronderzoek gereed

Brochures campings en paviljoens gereed