Recreatie & horeca

Voor veel inwoners en bezoekers van Veere is het prettig dat er donkere en rustige gebieden zijn. Voor de recreatiesector en horeca is echter ook verlichting nodig. Denk hierbij aan hotels, vakantieparken en campings, horeca nabij boulevards en de strandpaviljoens.

 

download brochure 'uw camping bewust verlicht'

Strandpaviljoens

Strandpaviljoens hebben ruimere openingstijden dan voorheen, zowel in de avond als in de wintermaanden. De behoefte aan verlichting is gegroeid om te kunnen werken, om bezoekers comfort en veiligheid te bieden.

Dit geldt niet alleen op paviljoen zelf. Enkele paviljoenhouders hebben behoefte aan verlichting van de duinovergang en/of het pad naar de overgang toe. Dit ontwerpbeleid geeft aan waar de gemeente dit wil toestaan en waar niet.

download brochure 'uw paviljoen bewust verlicht'

Doet u mee met bewust verlichten?

Iedereen kan een bijdrage leveren aan bewust verlichten. Of u nu inwoner bent, eigenaar van een bedrijf, lid van een (sport)vereniging. U kunt voor iedere buitenlamp nadenken over:

  1. Is deze lamp nodig, wat is de functie?
  2. Kan hij minder fel, zachtere lichtkleur, energiezuiniger?
  3. Straalt de lamp doelgericht (niet naar (sterren)hemel of open landschap)?
  4. Kan ik de lamp in de late avond uitschakelen of anders dimmen?

(Foto: voorbeeld goed gericht licht dat ’s nachts wordt uitgeschakeld)

 

 

Openbare verlichting van de gemeente

Voor de eigen openbare verlichting kiest de gemeente bewust waar niet te verlichten en waar dit wel nodig is. Dan plaatst de gemeente zo energiezuinig mogelijke verlichting, niet meer dan nodig, met technieken die het licht richten waar het nodig is. Verlichting wordt uitgezet of terug gedimd zodra dat kan. Op enkele plekken wordt bewust voor meer sfeervolle verlichting gekozen.