Voordeel van donker = nadeel van licht

Het duingebied bij Oostkapelle is de donkerste plek van Zeeland. Ook in andere delen van de Veerse kuststrook is donkerte een kwaliteit.  Steeds vaker vinden mensen teveel kunstlicht storend in hun directe omgeving of in het landschap:

  • verstoring voor flora en fauna, met name nachtdieren
  • verstoring van een donker landschap
  • verstoring of zelfs verblinding van weggebruikers
  • licht vermindert het aantal zichtbare sterren
  • het kost energie

Donker landschap

De gemeente wil het unieke Veerse grondgebied behouden en kansen benutten. We vinden een schone, veilige, gezonde en mooie leefomgeving belangrijk. De rust en de natuur zijn belangrijke waarden. We zijn zuinig op het fraaie Veerse landschap. Vaak wordt er aan de gewenste landschapsstructuren overdag gedacht. Maar in de avond en nacht, zijn het vooral de lichtbronnen die de beeldkwaliteit van het landschap bepalen.

Natuur

Mensen, dieren en planten leven met een natuurlijk patroon van dag en nacht. Ze worden in hun bioritme beïnvloed door kunstlicht. Voor lichtgevoelige soorten, met name binnen de nachtdieren, is bewezen dat hun leefritme qua voortplanting, voeding, geografische verspreiding wordt verstoord door kunstlicht. Er komt hier meer kennis over beschikbaar vanuit een groot landelijke onderzoek. De gemeente laat in de winter van 2017/2018 al een verkennend soortenonderzoek uitvoeren voor de gebieden waar het ontwerpbeleid voorstelt bescheiden licht toe te staan op duintrappen en duinpaden.

Zichtbaarheid van sterren

Hoe donkerder het is, hoe beter de sterren te zien zijn. Ook dit wordt gewaardeerd door inwoners én bezoekers van Zeeland. Een heldere sterrenhemel heeft, onder andere in Oostkapelle, een belangrijke educatieve en recreatieve betekenis.

[foto: Sterrenwacht Oostkapelle]

Energiebesparing

Uitgaan van donkerte & bewuster verlichten waar nodig, resulteert in energiebesparing. Dit is een belangrijk doel voor de gemeente Veere en voor veel bedrijven. Fossiele energie is eindig. Ook zorgt de uitstoot van broeikasgassen voor een versterkt broeikaseffect. Het klimaat verandert hierdoor.

Waarde voor inwoners en bezoekers

Inwoners én bezoekers waarderen de zichtbaarheid van de sterren, het donkere landschap en het gevoel van rust dat dit biedt in de avond en de nacht

Wordt het kustgebied donkerder door het Donkerbeleid?

De gemeente wil graag weten hoe donker het is in het beleidsgebied en of en hoeveel dit verbetert. Voor de meetbaarheid hebben we advies ingewonnen bij Astronomy Project Oostkapelle. Om te meten wat (mogelijke) effecten van dit beleid zijn, besloot de gemeenteraad om gedurende 3 jaar deze combinatie van metingen uit te voeren:

  • Continue meting van de hemelhelderheid recht naar boven (vaste locatie)
  • Ieder jaar 3 metingen van de hemelhelderheid (schuingericht) op enkele vaste locaties verdeeld over het beleidsgebied
  • Ieder jaar 3 rondomfoto’s van het donkere landschap die de mate van horizonvervuiling weergeven op enkele vaste locaties.

Zo kunnen we conclusies trekken ondanks de invloed op de donkerte in het Veerse kustgebied veroorzaakt door industrieverlichting en openbare verlichting (ver) buiten het gebied.