Commissie RO bespreekt natuuronderzoek

Via mail houden wij u op de hoogte over het nieuws over het beleid Donker van de gemeente Veere. Dit beleid is door de gemeenteraad in februari 2018 vastgesteld voor de kuststrook en de Natura 2000 gebieden. Hiervoor is het natuuronderzoek uitgevoerd.

 

Natuuronderzoek
De uitkomsten van het onderzoek zijn terug te vinden op de website. Het natuuronderzoek is door het college ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Agendapunt
Tijdens de raadvergadering van 7 november 2018 besloot de gemeenteraad, op verzoek van de fractie PvdA/GroenLinks, het stuk: ‘Natuuronderzoek beleid voor donker’ te kiezen als agendapunt voor de commissie RO. Deze vergadering is op maandag 26 november aanstaande om 19.30 uur.

 

Informatie
De agenda van de vergadering en stukken zijn te vinden op www.veere.nl.

 

 

 

 

terug naar home