Natuuronderzoek gereed

Het Donkerbeleid maakt het onder voorwaarden mogelijk om bescheiden oriëntatieverlichting aan te brengen op trappen en duinpaden van en naar strandpaviljoens buiten Natura 2000 de Manteling gebied (21 routes). Eén van die voorwaarden is dat het vanuit natuurregelgeving is toegestaan. De gemeente liet hiervoor een natuuronderzoek uitvoeren. De uitslag en de conclusies voor de praktijk zijn nu bekend.

 

Conclusie natuuronderzoek

Bijna alle 21 onderzochte locaties liggen binnen Natuur Netwerk Zeeland (voorheen ecologische hoofdstructuur EHS). Op bijna alle locaties komen beschermde soorten zoals ree, vos, damhert en broedvogels voor waar licht effect op heeft. Op enkele locaties komen lichtgevoelige en niet –lichtgevoelige vleermuizen, amfibieën, reptielen en nachtvlinders voor.

 

Voor natuurregels blijkt dat:

  • Op 6 routes verlichting mogelijk is,
  • Op 4 routes verlichting mogelijk is maar op delen van de route niet wenselijk,
  • Op 9 routes verlichting gedeeltelijk mogelijk is: op trappen en paden op gedeelten die niet door bos en struweel gaan,
  • Op 2 routes geen verlichting mogelijk is vanwege verblijfplaatsen van zwaar beschermde lichtgevoelige vleermuizen en broedvogels.

Het natuuronderzoek en om welke routes het gaat, vindt u hier.

 

Verder komt uit het rapport dat de toegestane verlichting ‘minimaal’ is: bescheiden oriëntatieverlichting zoals in het Beleid voor Donker staat. Verlichting heeft amber kleur, vanwege de aanwezigheid van vleermuizen in het hele kustgebied.

Uitvoering kan alleen buiten het broedseizoen van 1 maart tot 1 augustus. En daarnaast geldt de algemene zorgplicht voor flora en fauna.

 

Paviljoenhouders die verlichting willen kunnen contact opnemen

Paviljoenhouders (buiten Natura 2000 De Manteling) die graag beperkte oriëntatieverlichting op toegangspaden willen, kunnen contact opnemen met Piet Kluijfhout (0118-555418). Voor meer informatie en voor een afspraak om concrete mogelijkheden en plannen te bespreken. Naast natuurregels is toestemming van de gemeente, terreineigenaren en eventueel het Waterschap nodig. In sommige gevallen is een vergunning nodig.

 

Wat speelt er verder?

Voor het Donkerbeleid lopen daarnaast nog:

  • 3 proeven die we uitvoeren met verlichting op routes naar strandpaviljoens
  • 2 blauwdrukken die we laten opstellen voor campings en strandpaviljoens die van plan zijn hun verlichting aan te passen. De blauwdrukken geven een voorbeeld-verlichtingsplan van een ‘gemiddelde’ camping en paviljoen en praktische tips om bewuster te verlichten.
  • Metingen die Astronomy Project Oostkapelle voor de gemeente uitvoert in  2018, 2019, en 2020 naar hoe donker het is in het kustgebied van Veere en of en hoeveel dit verbetert
  • 1 proef met reflectietechnieken in de Manteling, we willen deze in overleg binnenkort opstarten

 

terug naar home