Enquête strandpaviljoens zomer 2017 is afgerond na een goede respons

De gemeente heeft een online enquête gehouden onder de eigenaren en exploitanten van strandpaviljoens. De enquête is door 21 personen ingevuld van 14 verschillende paviljoens. Dit leverde de gemeente veel informatie op over de gedachten en behoeften bij de paviljoens. Er zijn uitgebreide antwoorden gegeven over de wensen voor verlichting, de houding ten opzichte van donker en lichtvervuiling, over hoe paviljoens de fysieke en sociale veiligheid inschatten en het onderhoud van duinovergangen, paden en parkeerplaatsen.

 

Klik hier voor het (geanonimiseerde) verslag.

Terug naar Home