Wat zijn 'overgangsgebieden' onder dit ontwerpbeleid?

  • Alle strandpaviljoens, strandslaaphuisjes en locaties automatische externe defibrillator (AED)
  • Landgoederen, agrarische bedrijven en recreatieve bedrijven gelegen in Natura2000 of Natuur Netwerk Zeeland gebied
  • Trappen die deel uitmaken van duinovergangen buiten de Manteling
  • Korte stukken (maximaal 200 meter in maximaal 2 delen verdeeld) langs duinpaden die (direct) leiden naar strandpaviljoens en niet gelegen zijn in Natura2000 de Manteling